GO

Programa cursurilor desfăşurate în cadrul proiectului RUXMED

Următoarele programe de formare profesională se desfăşoară în cadrul proiectului:
 1. Program de formare managerială pentru 170 de persoane de conducere din cele 60 de unităţi sanitare ţintă. În cadrul acestui program de formare managerială, totalizând 50 de ore de curs, sunt derulate trei tipuri de cursuri:
  1. „Management Sanitar”
  2. „Sisteme de management de mediu în unităţile sanitare”
  3. „Implementarea sistemelor de sănătate şi securitate în muncă”
  Cursurile sunt recunoscute şi creditate de către Colegiul Medicilor din România, beneficiind de puncte credite de educaţie medicală continuă (EMC).
  Cursul „Sisteme de management de mediu în unităţile sanitare” este acreditat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).
  Click AICI pentru completare formular inscriere online.
  - sau -
  Click AICI pentru descarcare documente completabile offline.

 2. Curs „Sisteme de management al calităţii în sectorul sanitar”. În cadrul acestui curs participă 80 de persoane de conducere din cadrul unităţilor sanitare ţintă. Acest curs este susţinut împreună cu partenerul transnaţional – Centrul de Ştiinţe în Medicină şi Sănătate al Universităţii din Debrecen Ungaria –, care furnizează lectorii, şi va fi finalizat cu certificate din partea Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ).
 3. Program de formare profesională, pregătire teoretică şi practică: „Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de bună practică”, elemente de promovare a formelor de organizare şi eficientizare a muncii, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă”. Acest program de formare profesională este destinat medicilor şi asistentelor medicale din unităţile sanitare ţintă.
  Acest curs este compus din 3 etape:
  1. Etapa 1: Tehnici de realizare a propunerilor de ghid în grupuri de lucru pe specialităţi;
  2. Etapa 2: Aprobarea propunerilor – prin organizarea de conferinţe de consens;
  3. Etapa 3: Instruirea pentru pentru aplicarea şi implementarea ghidurilor.
  În cadrul acestui program de formare profesională, partea de teorie, cu o durată de 20 de ore este susţinută prin reţeaua de videoconferinţă creată în cadrul proiectului. Pregătirea practică este coordonată de un membru al echipei de proiect cu experienţă în domeniu şi se desfăşoară în fiecare unitate sanitară ţintă, având o durată de 40 de ore.
 4. Program de perfecţionare „Controlul poluării şi protecţiei mediului în sectorul medical – gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Acest program este destinat celor 5.900 de angajaţi ai spitalelor ţintă (medici, asistente, personal administrativ).
  Cursul se desfăşoară prin reţeaua de videoconferinţă creată în cadrul proiectului şi are o durată de 20 de ore, cuprinzând teme precum: primirea materialului curant, nesteril şi pregătirea pentru sterilizare; sterilizarea materialelor reutilizabile; stocarea şi predarea materialului steril; pregătirea saloanelor pentru dezinfecţie; efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei; raportare şi rezolvare cazuri sociale; transportul şi preluarea materialelor biologice la laborator, aplicaţia de gestionare a materialelor radioactive şi alte proceduri solicitate conform Ordinului 698/2005 cu toate completările ulterioare.
  Click AICI pentru completare formular inscriere online.
  - sau -
  Click AICI pentru descarcare documente completabile offline.

 5. Program de formare profesională pe tema „Managementul Calităţii în Sectorul Medical şi Comunicare Instituţională” - compus dintr-o componentă de 6 ore de curs prin videoconferinţă şi o componentă de 14 ore de curs rezidenţial. În cadrul acestui curs participă cele 5.900 de persoane anagajate ale spitalelor ţintă (medici, asistente, personal administrativ). Persoanele participante la acest curs îşi vor dezvolta abilităţile de organizare mai flexibilă şi eficientă a muncii în sistemul de sănătate publică, prin abordarea următoarelor teme: comunicare instituţională, monitorizare, evaluare şi tehnici de luare a deciziilor, strategii de rezolvare a situaţiilor de criză.
  Cursurile sunt acreditate de către CNFPA.
 6. Program de formare profesională în domeniul tehnologiei informaţiilor (IT), cuprinde 3 tipuri de cursuri:
  1. Curs Formator, finalizat cu diplomă CNFPA, pentru 70 de persoane, anagajate în cadrul unităţilor sanitare ţintă.
  2. Curs de specialitate 1: curs în domeniul IT. Acest curs presupune parcurgerea elementelor introductive IT şi aprofundarea cunoştinţelor pe specific medical. Acest curs trebuie să fie parcurs de cele 70 de persoane care urmează cursul de formator.
  3. Curs de specialitate 2: IT. Acest curs presupune instruirea personalului unităţilor sanitare pentru iniţierea în competenţe informatice. În cadrul acestui curs sunt abordate următoarele tematici: concepte de bază ale tehnologiei IT, sisteme antivirus, organizarea informaţiilor în directoare şi fişiere şi operare cu acestea, procesare de texte, calcul tabelar, navigare internet, prelucrarea datelor în aplicaţiile specifice pentru: gestiunea pacienţilor internaţi, gestionarea activităţii de laborator, gestiunea activităţii unei farmacii cu circuit închis, gestiunea în centrele de imagistică, gestionarea deşeurilor radioactive. Acest curs este susţinut cu sprijinul formatorilor pregătiţi în cadrul celor două cursuri mai sus menţionate. Până la finalul acestui program vor fi instruite un număr de 2.224 de persoane.
 7. Program de specializare „Noile tehnologii în domeniul imagisticii prin rezonanţă magnetică – Investigaţii de precizie cu iradiere minimă (IRM)”, pentru 50 de medici specialişti. Cursul se adresează medicilor specialişti care doresc să îşi revizuiască noţiunile de bază ale IRM şi să aprofundeze tehnicile noi de IRM avansată, abordând următoarele teme: noţiuni de bază ale IRM, indicaţiile şi contraindicaţiile IRM, tehnici speciale şi avansate IRM cu aplicaţii în neurologie, oncologie şi cardiologie. Programul are o durată de 40 de ore, fiind recunoscut şi creditat cu puncte EMC.
  Click AICI pentru completare formular inscriere online.
  - sau -
  Click AICI pentru descarcare documente completabile offline.

Instrucţiuni de completare formulare înscriere

Pentru a participa la programele şi cursurile mentionate mai sus, trebuie să completaţi unul (sau mai multe, funcţie de ce fel cursuri şi câte doriti să urmaţi) din cele trei formulare complete standard:
Fiecare formular complet de înscriere la curs conţine trei componente distincte: un formular de inscriere specific care se aplica tipului de curs ales, un formular grup ţintă, şi un formular declaraţie de consimţămant.

Procedura de completare se poate executa in doua moduri:
1. prin introducerea online a datelor in formularul complet de inscriere asociat cursului; daţi click pe pe link-ul "online" din dreptul cursului respectiv;
   - sau -
2. prin descărcarea documentelor asociate formularului de complet înscriere; daţi click pe pe link-ul "offline" din dreptul cursului respectiv;

In primul caz: toate datele aferente celor trei componente se completează online, se generează pentru fiecare componentã un document separat in format PDF, se tipăreste acest document, apoi se finalizează şi trimite cererea de înscriere. Documentele tipărite se semnează şi se trimt prin poştă împreună cu documentele suplimentare solicitate (sau se aduc personal) la adresa managerului de proiect.

In cazul al doilea: se descarcă fişierele aferente celor trei componente, respectiv formularul specific cursului ales, formularul grup ţintă şi formularul declaraţie de consimţîmânt (toate în format WORD), se completează manual, se tipăresc, se semnează şi se trimit prin poştă împreună cu documentele suplimentare solicitate (sau se aduc personal) la adresa managerului de proiect.

Atenţie ! La completarea online a formularelor de înscriere reţineţi următoarele:
 • formularele se completează în trei (paşi) etape, corespunzatoare celor trei componente descrise mai sus;
 • completaţi toate câmpurile cu informaţiile cerute;
 • în caz de necompletare NU puteţi trece la pasul următor; citiţi mesajul de eroare, corectaţi câmpul necompletat cu informaţii şi încercaţi din nou;
 • NU puteti trimite cererea daca nu ati generat documentele PDF asociate;
 • dacă toate câmpurile au fost completate puteţi naviga între etape în vederea verificării şi eventualelor corecţii;
 • orice corectură trebuie OBLIGATORIU urmată de (re)generarea fişierului PDF aderent şi de listarea acestuia, în vederea transmiterii datelor corecte către managerul de proiect;
 • dacă undeva pe parcurs v-aţi încurcat, puteţi oricând iniţializa formularul şi relua procedura de la început;
Un scenariu tipic de completare formular ar putea arăta cam aşa:
 • completez date Pasul 1, formular specific cursului ales;
 • trec la Pasul 2, formular grup ţintă; dacă nu reuşesc şi primesc mesaj de eroare, verific şi completez datele respective;
 • completez date Pasul 2, formular grup ţintă;
 • trec la Pasul 3 , formular declaraţie consimţămînt; dacă nu reuşesc şi primesc mesaj de eroare, verific şi completez datele respective;
 • sunt la Pasul 3; în această etapă ar trebui să am toate datele completate corect; în consecinţă pot naviga între cei trei paşi, pot verifica şi eventual corecta;
 • când am terminat cu verificarea, mă întorc la Pasul 1, generez documentul PDF şi îl listez; fac acelaşi lucru pentru Pasul 2 şi Pasul 3;
 • de pe pagina aferentă Pasului 3 finalizaz şi trimit cererea de înscriere la curs (daţi click pe butonul de finalizare şi trimitere documente);
Fişierele PDF se pot genera / lista şi la momentul completării formularului respectiv, dar atunci orice corecţie ulterioară operată la un formular, trebuie imediat urmată OBLIGATORIU de regenerarea şi relistarea fisierului PDF în vederea menţinerii corectitudinii datelor transmise.

Documente suplimentare

Adăugaţi celor trei formulare semnate următoarele documente (cerinţă legală obligatorie din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru eliberarea Certificatelor de Absolvire a cursurilor):
 • copie simplă după cartea de identitate
 • copie simplă după certificatul de naştere
 • copie simplă după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor, în situaţia când se schimbă numele de familie)
 • copie simplă după utlimul act de studiu, studii superioare sau medii
 • adeverinţă medicală „Apt de studii” emis de medicul de familie sau echivalent, în original
 • adeverinţă de la loc de muncă, în original
Expediaţi la adresa Centrului de Resurse CREST (Satu Mare 440069, Str.Alexandru Odobescu Nr.48) sau aduceţi cu dumneavoastră la curs setul de documente pregătite.
Pentru a beneficia de cursurile organizate în cadrul proiectului RUXMED trebuie să fiţi angajat al unei unităţi sanitare din grupul ţintă al proiectului. Verificaţi
lista unităţilor sanitare eligibile.
O persoană se poate la înscrie la mai mult cursuri.